Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie
  ◦  informacje
   mieszkańcy
   historia
   galeria
   uczelnie
   linki
   księga gości
   italiano 
 
witamy   aktualności   kontakt   dojazd   patron   hymn  

...i serdecznie pozdrawiamy na stronie informacyjnej
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.


Kolegium historycznie sięga korzeniami pierwszego Kolegium dla Polaków utworzonego przez św. Filipa Nereusza dnia 1 września 1582 r. Po kilku latach jednak instytucja ta przestała istnieć. Dopiero w wieku XIX udało się Księżom Zmartwychwstańcom i innym polskim patriotom zgromadzić środki na ponowne utworzenie Kolegium przeznaczone dla ich rodaków pragnących przyjąć święcenia kapłańskie. Dzięki temu Ojciec Święty Pius IX, wyniesiony później do chwały ołtarzy, erygował dnia 9 marca 1866 r. Papieskie Kolegium Polskie, istniejące do dziś.

Kolegium zostało utworzone dla formacji kandydatów do kapłaństwa, ale przez cały czas działalności gościło także kapłanów, którzy studiowali w różnych rzymskich uczelniach kościelnych. W połowie wieku XX zadanie formowania kandydatów do kapłaństwa zostało zawieszone, gdyż była możliwość kształcenia gdzie indziej młodych polskich seminarzystów, zaistniała natomiast potrzeba wysyłania na studia rzymskie większej liczby kapłanów. Od tego czasu Kolegium przyjmuje do grona swych studentów księży polskich, którzy po ukończeniu studiów seminaryjnych są wysyłani przez swoich biskupów do Rzymu w celu uzyskania w uczelniach kościelnych specjalizacji pogłębiającej ich formację intelektualną, duchową i duszpasterską.

Papieskie Kolegium Polskie, będąc rzymską instytucją i pozostając w szczególnej zależności od Stolicy Apostolskiej, jest poddane władzy Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego i nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski. Jest osobą prawną w porządku kanonicznym, ma status instytucji prawnie uznawanej przez Republikę Włoską.

Strona internetowa Kolegium została stworzona w styczniu 2005 r. głównie z myślą o przyszłych studentach z diecezji polskich, którzy zamieszkają w naszym domu i poszukują informacji na temat życia w Rzymie.
Zapraszamy.

varia
w kolegium...
     
 
     
 
nasz adres
 

Pontificio Collegio Polacco
Piazza Remuria, 2A
00153 Roma (RM)
Italia
Tel.+39/0657086100
Fax +39/065744967

 
     
 
gości nas
  Opoka
 
 
 
 
logowanie
 
nick:
hasło:

 
 

© Copyright by Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie 2005-2011
design by :  ostrowik
administr@tor strony :  tomek