logotype

Rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie

Ks. dr Dariusz Drążek

Ks. dr Dariusz Drążek jest kapłanem diecezji pelplińskiej. Przyjął święcenia kapłańskie w 1987 roku. Od 2003 r. jest kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. Od 2010 r. jest mieszkańcem Kolegium jako postulator w procesie beatyfikacyjnym drugiej grupy polskich męczenników II Wojny Światowej a od 4 grudnia 2015 r., po śmierci ks. dr Tadeusza Karkosza, pełnił funkcję administratora naszego domu. Dnia 14 czerwca 2016 r. został mianowany rektorem Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.