logotype

Obrona rozprawy doktorskiej ks. Andrzeja Dudka

W pracy naukowej każda pora roku jest dobra na zbieranie plonów. Czasem swoistych żniw dla ks. Andrzeja Dudka, kapłana diecezji tarnowskiej, był chłodny poranek 7 listopada 2014 roku, kiedy odbyła się publiczna obrona jego rozprawy doktorskiej.

 Z każdym słowem prezentacji, liczącego niemal 500 stron doktoratu, surowa atmosfera murów kapitularza Papieskiego Ateneum Świętego Anzelma na awentyńskim wzgórzu nabierała nowej świeżości i ciepła. Metoda badań liturgicznych, wprowadzona przez Księdza Profesora Renato De Zan, nota bene promotora bronionej pracy, a zastosowana z niezwykłą precyzją przez Doktoranta, pozwoliła Księdzu Andrzejowi znaleźć się wśród trzech najlepszych studentów tego znanego włoskiego liturgisty. Podejmując w pracy analizę tekstów liturgicznych formularza Mszy w rocznicę święceń kapłańskich z Mszału Pawła VI, Ksiądz Dudek wykazał się znajomością zarówno teologii, historii liturgii oraz języka łacińskiego. Obroniona
z najwyższą notą summa cum laude praca doktorska, «doskonale użyteczna dla duchowości kapłańskiej» – jak wyraził się o niej obecny na uroczystości abp Zygmunt Zimowski, wydaje się być zapowiedzią owocnej pracy naukowej i duszpasterskiej nowego Doktora diecezji tarnowskiej.

Miłym dopełnieniem wrażeń naukowych był uroczysty obiad w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, w czasie którego padło wiele ciepłych słów i życzeń dla nowego Księdza Doktora. Wszystkich zgromadzonych niezwykle poruszyły słowa podziękowania dla Księdza Rektora i wspólnoty kolegiackiej, które z nieukrywaną radością wypowiedziała Mama Księdza Andrzeja.

Vivant sequentes!