logotype

Mamy seniora.

16 października 2017, w 39 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową

wspólnota kolegiacka dokonała wyborów seniora i jego zastępcy.


 

W nowym roku akademickim 2017/2018 Kolegium przewodzić będzie Diecezja Tarnowska, w osobie ks. Łukasza Niepsuja, który niemalże jednogłośnie został nominowany na urząd. Jego zastępcą został wybrany ks. Jan Wojciechowski (Archidiecezja Warszawska). 

Nowy senior, w krótkim expose podziękował za wybór i zaufanie oraz obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby księża mieszkający w Kolegium mieli dobrą atmosferę do rozwoju duchowego i naukowego.

Życzymy Bożej opieki i darów Ducha Świętego na czas pełnienia nowych obowiązków.