logotype

Odpust Św. Jana Kantego

 

Uroczystości patronalne Papieskiego Kolegium Polskiego odbyły się w liturgiczne wspomnienie św. Jana z Kęt, 20 października. Mszy św. przewodniczył ks. abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, do niedawna nuncjusz apostolski w Kongo i Gabonie.

 

Ks. Arcybiskup, w wygłoszonej homilii, zwrócił nam uwagę na trzy aspekty życia kolegiasty - kapłana i studenta. Mówił o miłości – Eucharystii – konfesjonale. Miłość ma motywować każde nasze działanie, otwierać nas na drugiego człowieka, ma leżeć u podstaw naszego studiowania i powołania kapłańskiego. Te ostatnie mamy rozwijać w bliskości Eucharystii – w relacji z Chrystusem, przy ołtarzu, który uczy nas komunii i wspólnoty z drugim człowiekiem. Ta zaś rozwija się w atmosferze zaufania i przebaczenia, w klimacie ciągłego nawrócenia – w cieniu konfesjonału, w dynamice przyjmowania i ofiarowania daru miłosierdzia. To wszystko, jak zauważył Kaznodzieja, było obecne w życiu Patrona naszego Kolegium, św. Jana Kantego, ale także mieszkańca Kolegium, kard. Karola Wojtyły. Ks. Arcybiskup zachęcał nas także do tego, abyśmy wzorem św. Jana Pawła II, tworzyli z naszego Kolegium, „dom pokoju” dla każdego, kto go odwiedza.

Na zakończenie Eucharystii wyraziliśmy także nasze podziękowanie Pani Giglioli Di Filippo za okazywaną, od ponad 30. lat, pomoc kolegiastom w korekcie językowej ich prac licencjackich i doktorskich.

 

Uroczystości zakończyła kolacja w gronie zaproszonych gości, m.in. J.E. Janusza Kotańskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej wraz z Małżonką; ks. abp. Konrada Krajewskiego, Jałmużnika Papieskiego; ponadto byli obecni przedstawiciele  wspólnoty ojców premonstratensów na Awentynie, a także polscy księży pracujących w Rzymie i na Watykanie oraz świeccy przyjaciele naszego domu.